Pôdohospodárstvo

Pôdohospodárstvo

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo sú sektormi, ktoré si žiadna ponovembrová vláda nemôže dať do svojej výkladnej skrine. Slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo majú v SR ťažké časy či teraz; tak to bolo ešte počas transformácie v 90. rokoch, alebo aj po vstupe do EÚ. Objem produkcie potravinových komodít na Slovensku, aj podiel slovenských výrobkov na pultoch obchodov ukazuje stále rastúce problémy v sektore poľnohospodárstva a potravinárstva.

Poľnohospodárska prvovýroba vytvára samotný ráz krajiny, ovplyvňuje život na vidieku a vplýva na kultúrny a sociálny rozmer krajiny ďaleko viac ako mnoho iných oblastí ľudskej produkcie. Cieľom politiky v oblasti pôdohospodárstva by malo byť vytváranie podmienok pre udržateľný život na vidieku, vrátenie dôstojného postavenia a života farmárov, podporovanie investícií do rozvoja vidieka, rozširovanie poznatkov, organizácie dodávateľského reťazca, opatrenia v oblasti ochrany životného prostredia a klímy.

Opatrenia doterajších vlád SR sa zameriavali najmä na finančnú pomoc orientovanú častokrát na aktuálne politické záujmy alebo na snahu zatlačiť obchodné reťazce k intenzívnejšiemu zaraďovaniu a propagovaniu slovenských produktov. Krátkozrakým a nesystémovým opatrením je aj finančná podpora 1 na vysťahovanie sa za prácou do priemyselných parkov, ktoré napomáha k vyľudňovaniu vidieka.

Akokoľvek sú financie nevyhnutné pre konkurencieschopnosť, výlučne finančná pomoc nie je postačujúcim riešením. Naviac, Slovenská republika nedokáže konkurovať finančným možnostiam bohatších členských štátov. Rovnako tlak na obchodné reťazce je skôr snahou riešiť dôsledky a nie príčiny. Ak chceme skutočne podporovať slovenský potravinársky priemysel a poľnohospodárstvo, sú nevyhnuté zásadné systémové zmeny.

Strana Sloboda a Solidarita sa usiluje o prosperitu všetkých ekonomických oblastí, preto navrhuje súbor opatrení na skvalitnenie efektívneho fungovania agropotravinárskeho sektora.

Celý obsah brožúrky Pôdohospodárstvo si môžete stiahnúť vo formáte .pdf zo záložky Súbory

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá