Doprava

Doprava

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Motoristi prispievajú cez rôzne poplatky a dane do rozpočtu takmer 2 miliardami eur. Späť na infraštruktúru sa nedostala ani pätina tejto sumy. A na stránkach ministerstva dopravy márne budete hľadať priority vo výstavbe infraštruktúry.

Do tejto situácie nás dostali vlády Róberta Fica a pomýlené hodnoty v stratégii výstavby a údržby cestnej a železničnej infraštruktúry. Namiesto toho, aby sa pravidelne a pri menších nákladoch opravovali včas menšie poruchy a poškodenia, nekompetentné vedenie jeho ministerstiev dopravy uprednostňovalo predraženú výstavbu diaľnic pred údržbou ciest I. tr., ktorú úplne zanedbala. Železničnej sieti, ktorá by mohla kapacitne pomôcť preplneným cestám zase nevenovala dostatočnú pozornosť.

Výsledkom je, že dnes nemáme dokončenú ani hlavnú diaľničnú trasu z Bratislavy do Košíc a cesty I. tr., ktoré sú hlavnou dopravnou kostrou Slovenska, sú v dezolátnom stave. Mosty na tejto cestnej sieti sú tikajúcou časovanou bombou, pretože mnohé z nich sú v havarijnom stave a hrozí, že v prípade ich zásadnej opravy alebo zrútenia bude potrebné presmerovať dopravu po cestách nižšej triedy, ktoré na to nie sú technicky pripravené. To spôsobí nové škody a obrovskú záťaž pre samosprávne kraje.

Financovanie verejnej železničnej dopravy je nesystémové. Podporuje naďalej monopol štátneho dopravcu a zavedenie vlakov zadarmo pre vybrané skupiny cestujúcich deformuje trh a narúša hospodársku súťaž. Zároveň jediného súkromného železničného dopravcu na komerčnej linke vytlačil štátny monopol na základe politického rozhodnutia strany SNS. Cestujúci vo vlakoch tak stratili aj poslednú možnosť vybrať si medzi dopravcami na linke Bratislava - Košice.

Riešením uvedeného stavu je množstvo opatrení, ktoré má Sloboda a Solidarita pripravené a ktoré nájdete v našom programe DOPRAVA. K tomu transparentná komunikácia ministerstva o tom, aké sú priority výstavby diaľnic, stupne pripravenosti ich výstavby, nákladovosť, intenzita dopravy a ďalšie informácie, na ktoré má odborná aj laická verejnosť právo. To všetko nájdete podrobnejšie v nasledujúcich kapitolách.

Celý obsah brožúrky Doprava si môžete stiahnúť vo formáte .pdf zo záložky Súbory, prípadne si ho pozrieť online na adrese: https://www.flipgorilla.com/p/26183111565906158/show

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá