SaS: Odôvodnenie návrhu na odvolanie Andreja Danka z funkcie predsedu NR SR

Štandardný obrázok článku

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Odôvodnenie návrhu strany Sloboda a Solidarita na odvolanie Andreja Danka z funkcie predsedu NR SR.

Andrej Danko je usvedčený podvodník, plagiátor a zlodej duševného vlastníctva. Až 62 strán zo 73 stranovej rigoróznej práce, ktorú v roku 2000 na rigoróznej skúške na Univerzite Mateja Bela vydával za vlastnú autorskú prácu, sú v skutočnosti ukradnuté texty iných autorov. Len zvyšných deväť strán sa dá považovať za autorský výtvor Andreja Danka, avšak na týchto stranách nenájdeme názory, fakty a originálne myšlienky autora, ale len formálne náležitosti ako názov práce, jej obsah a vyhlásenie, ktoré sa s odstupom času už nedá nazývať čestným. Za túto prácu Andrej Danko podvodným spôsobom získal a užíval svoj titul JUDr. a to aj počas svojho pôsobenia v II. najvyššej ústavnej funkcii SR.

To, že gro svojej rigoróznej práce Andrej Danko skutočne ukradol z cudzích textov bez uvedenia zdrojov, potvrdila Účelová komisia UMB zložená z akademických odborníkov, nie opozícia, ani novinári.

Komisia priniesla jednoznačný záver, že ani 18 rokov dozadu nebolo štandardné, aby študent bez uvedenia zdroja skopíroval celé strany z cudzieho diela a dopustil sa tým krádeže duševného vlastníctva iného autora. Aj pred 18 rokmi existovali technické možnosti, ako dohľadať zdroje a informácie k práci. Samotným dôkazom je práve Andrej Danko, ktorý si poľahky našiel zdroje – cudzie texty cudzích autorov  a tie potom od slova do slova opísal do práce, ktorú vydával za vlastnú rigoróznu prácu.

Andrej Danko nemôže zostať vo funkcii predsedu NR SR. Musíme si priznať a to všetci, bez ohľadu na príslušnosť ku koalícii či opozícii, že predseda slovenského parlamentu je usvedčený plagiátor, klamár, podvodník a zlodej duševného vlastníctva a našou povinnosťou je chrániť Slovensko od takýchto ľudí.

Spôsob, akým Andrej Danko nadobudol titul, ako aj to, akým spôsobom svoj podvod ako predseda parlamentu bagatelizuje, prudko odsúdili autority akademickej obce:

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity vo svojom stanovisku vyhlásila: „Spôsob nadobudnutia vysokoškolského titulu súčasného predsedu NR SR pokladáme za nezlučiteľný s ideou univerzity ako inštitúcie.“

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity považuje za „nanajvýš škodlivé, ak politickí činitelia akýmikoľvek argumentmi relativizujú podvod, akým práca s povahou plagiátu je. Nielen v roku 30. výročia novembra 1989 je takéto konanie politikov za hranicou elementárnej ľudskej slušnosti“.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je presvedčená, že „Dankova práca je klasickým príkladom plagiátorstva“.

A napokon veľmi tvrdé a jasne odsudzujúce stanovisko Dankovej Alma Mater - Univerzity Komenského: „Pre študujúcu mládež sa stáva nie príkladom statočnosti a cnosti, ako by sa to od jedného z najvyšších ústavných činiteľov očakávalo, ale, naopak, príkladom hodným zavrhnutia,“ uzatvára vedenie UK, pre ktoré je konanie Danka neakceptovateľné.

Andrej Danko je usvedčený podvodník a klamár, ktorý získal a užíva svoj titul podvodným spôsobom. Dôkazom je nespochybniteľné stanovisko Účelovej komisie UMB, s ktorým sa stotožnili významné autority akademickej obce na Slovensku. Tvrdo odsúdili konanie II. najvyššie postaveného ústavného činiteľa, ktorý šliape po dobrom mene vysokého školstva na Slovensku a po menách státisícov ľudí, ktorí získali svoje tituly poctivo, ako aj po menách tisícov súčasných študentov vysokých škôl. Robí hanbu Slovensku a Slovákom doma aj v zahraničí, a preto je našou povinnosťou, aby sme človeku ako Andrej Danko odobrali unikátne právo viesť NR SR a reprezentovať Slovenskú republiku.  

 

Lucia Ďuriš Nicholsonová, podpredsedníčka NR SR za SaS

 

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá