Iniciovali sme mimoriadny výbor. Žiadame informácie o previerke Dušana Kováčika

Iniciovali sme mimoriadny výbor. Žiadame informácie o previerke Dušana Kováčika

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Nedávno vyšla na povrch informácia, že špeciálny prokurátor Dušan Kováčik priniesol v roku 2017 do banky vyše 204 tisíc eur a v hotovosti ich vložil na účet. V tom čase nebola doba kešu a u každého triezvo zmýšľajúceho človeka sú preto na mieste otázky o pôvode týchto peňazí.

Zamestnanci banky si splnili svoju povinnosť a túto pochybnú transakciu nahlásili. Kompetentní však nekonali. Predseda strany SaS Ľubomír Galko dnes ako predseda Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti NBÚ inicioval mimoriadny bezpečnostný výbor, ktorý sa zaoberal bankovou transakciou špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Výbor poveril riaditeľa Národného bezpečnostného úradu Jozefa Magalu, aby predložil informáciu o previerke špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika na nasledujúcu schôdzu výboru. Verejnosť sa musí dozvedieť pravdu. Oceňujeme tiež postoj koaličných poslancov, ktorí na rokovanie výboru rýchlo zareagovali a tiež jednohlasne súhlasili s uznesením.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá