Z. Zimenová adresovala otvorený list poslancom Spišskej Novej Vsi

Štandardný obrázok článku
Poslankyňa NR SR a expertka strany Sloboda a Solidarita (SaS) na inkluzívne vzdelávanie Zuzana Zimenová adresovala otvorený list členom Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi. Požiadala v ňom o opätovné zváženie argumentov v prospech zachovania materskej školy na ulici S. Tomášika, ktorá prijíma aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a úspešne s nimi pracuje.

Obyvatelia mesta začiatkom apríla poslankyňu upozornili na zámer Spišskej Novej Vsi zrušiť spomínanú materskú školu. Na protest voči tomuto medializovanému plánu ziniciovali petíciu, ktorú podpísalo už viac ako 1300 obyvateľov.

„Pro-inkluzívne orientovaných materských a základných škôl je na Slovensku veľmi málo. Preto za vzácne príklady dobrej praxe považujem tie školy, ktoré sú schopné zabezpečiť pre deti s rôznym znevýhodnením špeciálne podmienky na vzdelávanie a zároveň im pomáhajú prekonávať bariéry pri začlenení sa do kolektívu rovesníkov, považujem za vzácne príklady dobrej praxe v našom školskom systéme,“ uviedla Zimenová.

Zuzana Zimenová upozorňuje, že investície do inkluzívneho vzdelávania znamenajú pre deti so zdravotným znevýhodnením najefektívnejšiu cestu k ich plnému začleneniu do spoločnosti. „Investície smerované do škôl s pro-inkluzívnym prístupom sú z dlhodobého hľadiska ekonomicky výhodné. Tak pre komunitu, v ktorej školy pôsobia, ako aj pre celú spoločnosť. Výskumy potvrdzujú, že ak sa v rámci inkluzívneho vzdelávania podarí naplno rozvinúť potenciál detí s rôznym znevýhodnením, môžu byť tieto deti v dospelosti nielen kvalitne vzdelané, ale aj samostatné, úspešné a v živote šťastné. Naplnenie tejto výzvy je v inkluzívnom vzdelávaní tým najvyšším cieľom,“ tvrdí expertka SaS na inklúziu.

V tejto súvislosti považuje Zimenová za dôležité, aby Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi nadviazalo konštruktívny dialóg s vedením materskej školy na ulici S. Tomášika a s rodičmi detí, ktoré škôlku navštevujú.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá