Chceme možnosť voliť poštou pri všetkých voľbách

Chceme možnosť voliť poštou pri všetkých voľbách

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 84
Viedli nás k tomu štyri dôvody. Po prvé, stále narastajúci počet Slovákov žijúcich v zahraničí, po druhé, klesajúca účasť vo voľbách, po tretie, rastúca účasť vo voľbách zo zahraničia prostredníctvom pošty, a štvrtým dôvodom je odporúčanie EÚ členským krajinám, umožniť svojim občanom voliť aj z tretích krajín.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá