Štátne Lesy SR spôsobili štátu viac ako pol miliónovú škodu. Žiadame nápravu

Štátne Lesy SR spôsobili štátu viac ako pol miliónovú škodu. Žiadame nápravu

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 29
Organizovaná skupina sa zmocňuje poľovných revírov. Po našej poslednej tlačovej besede sa nám ozvalo množstvo poctivých poľovníkov, ktorí prinášajú nové informácie a dôkazy, ktoré preukazujú naše podozrenia o pôsobení určitej skupiny ľudí, ktorí cez politickú stranu SNS získali vplyv nad štátnym podnikom Lesy SR, ale aj Slovenský pozemkový fond.

Svoj vplyv okrem iného využívajú aj pri získavaní poľovných revírov rôznym spriazneným osobám. Jedným z mnohých príkladov je aj poľovný revír Višničky v okrese Žiar nad Hronom. Podivné veci sa však dejú aj pri uzatváraní zmluvy o odpredaji 100 % ročného odstrelu zvery, a to vo viac ako 50 prípadoch. V auguste 2018 začal odpredaj odstrelu poľovnej zvery vo vybraných poľovných revíroch v užívaní Lesov SR. To bolo ale urobené v rozpore so zákonom o štátnych podnikoch a v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.  Víťazom ponukového konania sa stala Poľovnícka organizácia Vysoká - Višničky, ktorej predsedom je Martin Zachar prepojeným na Martina Kvietika zo Slavie Capital . Štátne Lesy SR tým spôsobili viac ako pol miliónovú škodu. Navyše, člen tejto organizácie, ktorý je zároveň členom Poľovnej stráže, sa dopustil ohavného pytliactva. Vyzývame na okamžité odvolanie generálneho riaditeľa Lesov SR, všetkých členov komisie a rozviazanie pracovného pomeru s Jurajom Kelecsényim.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá