Soľ nad zlato v slovenskej praxi – podávame podnet na NKÚ

Soľ nad zlato v slovenskej praxi – podávame podnet na NKÚ

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Na Slovensku si žijeme ako v rozprávke. Konkrétne v krajine, kde je soľ nad zlato. Oba nerasty máme na Slovensku, pričom podľa banského úradu, kto si vie dovoliť kúpiť kilo soli, mal by si dovoliť kúpiť aj kilo zlata. Toto zatiaľ platí aspoň pre pár vyvolených.

Podľa ústavy je nerastné bohatstvo vlastníctvom Slovenskej republiky, teda nás všetkých. Na Slovensku sa vyťaží viac ako 500 kg zlata každý rok. Hodnota zlata na svetovej burze je momentálne okolo 40 tisíc eur a rastie. Hodnota každoročne na Slovensku vyťaženého zlata je tak asi 20 miliónov eur. Úhrada za vyťažené zlato pre štát, ktorý predáva svoje nerastné bohatstvo sa počíta podľa vzorca z nariadenia vlády z roku 2002. Tento zohľadňuje aj náklady na vyťaženie a spracovanie rudy, ktoré sú asi 50 % z hodnoty. Sadzba úhrady z tejto sumy má byť podľa vládneho nariadenia 5 %. Teda asi 400 tisíc eur. Namiesto toho, ale každý rok za 500 kíl zlata dostávame iba 8 tisíc - 16 eur za kilogram zlata. Úhrady za vyťažený nerast sú zo zákona príjmami Environmentálneho fondu. Len za posledných 10 rokov tak zo Slovenska nielenže odišlo viac ako 5 ton zlata, ale ešte aj projekty na zlepšovanie životného prostredia, či ochrany ovzdušia a klímy boli ukrátené o viac ako 4 milióny eur. Z tohto dôvodu podávame podnet na Najvyšší kontrolný úrad, aby preskúmal konanie banského úradu a súčasne vyzývame aj ministerstvo hospodárstva, pod ktoré banský úrad podlieha, aby za súčasný dlhotrvajúci stav vyvodili personálnu zodpovednosť. Strana SaS v rámci volebného programu predstaví transparentné a systémové riešenie výberu úhrad za vyťažené nerasty a to ako v záujme SR, tak aj v záujme trvalo udržateľného fungovania baníctva a ťažby nerastných surovín, ako jednej z tradičných súčastí nášho hospodárstva.

Neexistujú žiadne videá