Životné prostredie

Životné prostredie

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Životné prostredie je a bude medzi ľuďmi témou. Nie je im jedno, akú vodu pijú, na akej pôde pestujú plodiny, aký vzduch dýchajú. Nie je im jedno, že miesto lesov vidia len holé pláne. Nie je im jedno, akú krajinu zanechajú svojim deťom.

Životné prostredie je a bude medzi ľuďmi témou. Nie je im jedno, akú vodu pijú, na akej pôde pestujú plodiny, aký vzduch dýchajú. Nie je im jedno, že miesto lesov vidia len holé pláne. Nie je im jedno, akú krajinu zanechajú svojim deťom. Životné prostredie si zaslúži pozornosť a my jej v SaS chceme dať zelenú. Čistú a udržiavanú krajinu vnímame ako majetok nás všetkých, o ktorý sa treba starať a zveľaďovať ho, aby rástol na hodnote.

Majetok, ktorý raz po nás zdedia naši potomkovia a ktorý bude v čase meniacej sa klímy naša konkurenčná výhoda. Uvedomujeme si, že to nie je zadarmo. Ak sa však urobí poriadne, je to investícia do nášho zdravia a čistej krajiny.

Máme riešenia. Nechceme ísť cestou krátkodobých opatrení, ktoré hasia jeden strom, kým nám horí les. Červenú tiež dávame korupcii a výnimkám. Naopak, zelenú má cesta motivácie, vzdelávania a zavádzania nových technológií. V tejto brožúrke predstavujeme návrhy od jednoduchších po komplexnejšie, vďaka ktorým postupne zvýšime hodnotu nášho životného prostredia v piatich kľúčových oblastiach.

Celý obsah brožúrky Životné prostredie - Zelená investícia pre naše deti si môžete stiahnúť vo formáte .pdf zo záložky Súbory

https://www.flipgorilla.com/p/26183111565903132/show

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá