Slovensko nie je pripravené na zlé časy. Vláda by mala konať

Slovensko nie je pripravené na zlé časy. Vláda by mala konať

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Už dlhodobo upozorňujeme na to, že podľa toho, ako nezodpovedne sa vláda správa, nie je plánovaný vyrovnaný rozpočet reálny a je len zbožným prianím vlády a ministra financií. Pre jeho naplnenie totiž nerobili nič, ale naopak. Boli to vlády, ktoré sa riadili marketingom a ktoré vždy svoje prešľapy a škandály látali „darčekmi a almužnami“ pre ľudí.

V SaS tvrdíme, že Slovensko sa na zlé časy má a musí pripravovať. A kedy inokedy, keď nie v dobrých časoch? Aj strecha sa opravuje vtedy, keď svieti slnko, nie v daždi a v búrke.

Vláda by sa mala preto zdržať akýchkoľvek krokov, ktoré by zhoršovali podnikateľské prostredie alebo zaťažovali rozpočet. Odborníci momentálne odhadujú tohtoročný deficit verejných financií na úrovni jedno percento hrubého domáceho produktu, namiesto rozpočtovanej nuly.


Do konca volebného obdobia by už preto vláda nemala robiť nič, čo by rozpočet ešte zhoršilo. Preto by len menej kúriť a svietiť, keďže rozumnejší spôsob konsolidácie verejných financií zrejme nie je schopná do konca volebného obdobia pripraviť.

Neexistujú žiadne videá