NR SR 2020

NR SR 2020

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 84
Sloboda a Solidarita predstavila pre volebné obdobie 2020 - 2024 svoj program, ktorý obsahuje presne 1144 konkrétnych riešení pre Slovensko a v sobotu ho predstavíme médiám, odborníkom a širokej verejnosti.

Program je vlastne návodom, ako spraviť Slovensko lepšou, slobodnejšou, solidárnejšou a prosperujúcejšou krajinou. Na jeho tvorbe sa podieľala stovka autorov, poradcov a oponentov a tisíce hodín ich práce je ozaj cítiť. Z našich 1144 riešení: 366 odbúrava byrokraciu, 344 znižuje korupciu, 671 nespôsobuje výpadok vo verejných financiách a 576 je možné realizovať ihneď. Opatrenia v našom programe sú konkrétne, adresné, pripravené a okamžite môžeme začať pracovať na ich implementácii.
 
NAŠE PRIORITY
 
- Štátny rozpočet
- Dane
- Finančné trhy
- Eurofondy
- Odvodový bonus  
  
- Agenda 2020
- Cestovný ruch a gastro
- Stavebníctvo a bývanie
- Energetika
- Doprava
 
- Zdravotníctvo
- Dlhodobá starostlivosť 
- Sociálne veci
- Riešenia pre seniorov
- Osady a vylúčené spoločenstvá
 
 
- Školstvo
- Veda a výskum
- Mládež a šport
- Kultúra a médiá
- Osobné slobody 
 
- Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
- Ochrana zvierat
- Životné prostredie
- Lesy - naše prírodné bohatstvo
- Odpadové hospodárstvo
  
- Štíhly štát a e-government
- Verejné obstarávanie
- Samospráva
- Regionálne rozdiely
- Politický systém  
 
 
- Spravodlivosť
- Vnútorná bezpečnosť
- Obrana
- Zahraničné veci
- Národnostné menšiny
Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá