E-kasy priniesli iba chaos. Podávame podnet na Ústavný súd SR

E-kasy priniesli iba chaos. Podávame podnet na Ústavný súd SR

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Problémy s e-Kasami naďalej pretrvávajú. Koniec roka sa blíži a s ním aj termíny, dokedy sa podnikatelia musia pripojiť n finančnú správu, aby si splnili povinnosť, ktorú im zákon ukladá.

Už dnes finančná správa avizuje, že do tohto momentu je do systému pripojených len približne polovica kás. Od začiatku sme v SaS mali a stále máme k takto nastavenému systému výhrady, ktoré sa týkajú hlavne troch základných oblastí.

Po prvé, spochybňujeme fakt, že každá pokladňa má byť online napojená na finančnú správu, po druhé, šibeničné termíny nebolo možné ani len z technických dôvodov naplniť a po tretie, do celého systému bol vnesený obrovský chaos. Robili sme množstvo opatrené proti takto zle navrhnutému zákonu, ale nepodarilo sa nám problém vyriešiť, podarilo sa ho iba odsunúť.

Sme však naďalej presvedčení, že zbieranie dát o podnikateľoch a kupujúcich narušuje isté limity. Preto podávame podnet na Ústavný súd SR. Podstata nášho podania na Ústavný súd SR je zásah do osobných dát, do súkromia a do slobôd ľudí. Hovoríme o všetkých ľuďoch, ktorí niečo kupujú. Všetky dáta sa dajú zneužiť politicky, napríklad na sledovanie ľudí. Celkové dáta sa dajú aj predávať, vedia uniknúť a môžu byť zneužité, napríklad v prípade predaja. Rovnako sa zavádza kolektívna vina – časť obchodníkov môžu byť podvodníci, ale sledovaní budú všetci obchodníci. Je preto možné, že naša snaha vyústi až do podania trestného oznámenia. Strana SaS ako súčasť budúcej vlády, tento systém zruší.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá