Z. Zimenová: M. Lubyová pri asistentoch učiteľov účelovo zavádza