138 riešení pre lepšie zdravotníctvo

138 riešení pre lepšie zdravotníctvo

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
V našom programe sme predstavili spoločne 138 opatrení, ktoré majú posunúť zdravotníctvo kvalitatívne dopredu za hlavného predpokladu, a to efektívneho vynakladania verejných zdrojov Toto nie je program o tom, ako sa natrie fasáda, ale o tom, ako reálne od základov zmeníme fungovanie zdravotníctva v prospech občanov.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá