Odpady sú surovina, ktorú treba vrátiť späť do obehu, teda ďalej ich spracovávať

Odpady sú surovina, ktorú treba vrátiť späť do obehu, teda ďalej ich spracovávať

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 84
V blízkej budúcnosti nás čaká predovšetkým viac zhodnocovania a recyklácie komunálneho odpadu a jeho zložiek. Jedným z kľúčových východísk, ako by mal s odpadmi nakladať každý z nás je to, aby sme odpadov produkovali čo najmenej, respektíve suroviny opätovne používali. V tejto oblasti sa preto chceme sústrediť na prinášanie osvedčených návodov, ktoré budú motivovať spotrebiteľa k ekologickému správaniu bez drastických zásahov do ekonomiky. SaS navrhuje nakladať s odpadmi ako so surovinou, ktorú treba vrátiť späť do obehu, teda odpady ďalej spracovávať. SaS preto pripravila set konkrétnych riešení, ktoré je možné zaviesť v krátkom čase a nezasiahnu do rozpočtov samospráv ani krajiny.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá