1.1 Štátny rozpočet

1.1 Štátny rozpočet

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Prioritou štátneho rozpočtu a celkove verejných financií je určenie a následná koncentrácia zdrojov na užitočné a efektívne oblasti. Základný cieľ je zastaviť zadlžovanie budúcich generácií. Preto chceme do konca volebného obdobia dosiahnuť štrukturálne vyrovnaný rozpočet verejnej správy a verejný dlh čo najskôr znížiť pod prvé sankčné pásmo zákona o rozpočtovej zodpovednosti a zotrvať pod ním počas zvyšku volebného obdobia (v roku 2020 47 % HDP).

ŠTYRI NAJDÔLEŽITEJŠIE OPATRENIA:

  • ⦿ Zabezpečíme, aby analytici z Útvaru hodnoty za peniaze mali prístup k dátam od jednotlivých rezortov a mohli dôsledne kontrolovať efektívnosť verejných financií.

  • ⦿ Rozdelenie zdrojov do rozpočtových kapitol bude musieť reflektovať výsledky analýz Útvaru hodnoty za peniaze
    Po rezortoch budeme vyžadovať zhodnotiť výdavky bez zmeny politík (NPC), zo zahrnutými legislatívnymi zmenami na ďalšie obdobie (PC), a opatreniami Hodnoty za peniaze, jednak hodnotové opatrenia, ktoré majú prinášať v budúcnosti hodnotu, a jednak úsporné opatrenia.

  • ⦿ Budeme bojovať proti podvodom na DPH
    implementujeme model prenesenej daňovej povinnosti (reversed charge). Silný mandát a zodpovednosť prezidenta Finančnej správy a lepšie motivovaní referenti (napr. percentom zo „zachránených” daní).

  • ⦿ Zrušíme poskytovanie investičných stimulov súkromným firmám, pretože sú nespravodlivé voči tým, ktorí ich nedostanú. Výnimku si vieme predstaviť len v prípade veľkých investícií a v chudobných (najmenej rozvinutých) okresoch.

Ďalšie opatrenia nájdete v kapitole ŠTÁTNY ROZPOČET z nášho programu.

Celý program si môžete prezrieť a stiahnuť vo formáte PDF na tejto stránke.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá