1.2 Dane

1.2 Dane

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Strana SaS je dlhodobo za menej štátu a nižšie dane. Sme presvedčení, o tom, že s hodnotami naloží najlepšie ten, kto ich vytvorí. Teda daňovník.

ŠTYRI NAJDÔLEŽITEJŠIE OPATRENIA:

  • ⦿ Opäť zavedieme rovnú daň, najviac na úrovni 19 % a bez výnimiek 
    Rovná daň zlepší podnikateľské prostredie a motiváciu, čo umožní zvýšiť zamestnanosť, znížiť výdavky na sociálnu sieť a vytvorí predpoklady na ďalší hospodársky rast. Benefitom bude tiež zníženie výdavkov na verejnú správu – nebude potrebné kontrolovať zložitý daňový systém s mnohými výnimkami.

  • ⦿ Nebudeme zvyšovať daňové zaťaženie
    Rozumným spôsobom a na základe analýz však pripúšťame zmenu daňového mixu smerom k majetkovým, spotrebným a ekologickým daniam a menej zaťažíme aktivitu.

  • ⦿ Vyššie daňové výnosy než plánované budeme vracať do ekonomiky formou zníženia alebo rušenia daní.

  • ⦿ Zrušíme daň z poistenia
    zákon 213/2018 Z. z. o dani z poistenia. Zákon zaviedol zdanenie neživotného poistenia a vybraných typov pripoistenia k životnému poisteniu vo výške 8 %. Realita je taká, že poisťovne v plnom rozsahu premietli túto daň do poistného.

Ďalšie opatrenia nájdete v kapitole DANE z nášho programu. 

Celý program si môžete prezrieť a stiahnuť vo formáte PDF na tejto stránke.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá