1.3 Finančné trhy

1.3 Finančné trhy

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Populistické opatrenia prijaté za uplynulé roky negatívne prispeli k zdražovaniu finančných produktov pre ľudí, čím okrem iného znížili aj mieru ich dostupnosti občanom. Najviditeľnejšie zasiahlo občanov zavedenie dane z poistenia vo výške 8 %, ktorá bola okamžite premietnutá do ceny poistenia. Nemenej významné je predĺženie platnosti bankového odvodu. V druhom prípade vláda priamo zneužila stovky miliónov eur na optické zlepšenie rozpočtu a okrem rozpočtovej nezodpovednosti hazarduje priamo so stabilitou nášho finančného sektora.

ŠTYRI NAJDÔLEŽITEJŠIE OPATRENIA:

  • ⦿ Zavedieme jednotný verejný elektronický register pripravovaných osobných bankrotov.
    Umožníme veriteľom registráciu existujúcich pohľadávok voči dlžníkom a na základe nimi vyplnených osobných identifikátorov budú informovaní, ak dlžník začne s procesom osobného bankrotu. Dlžník dostane možnosť vyrovnať sa naraz so všetkými veriteľmi. Vopred neprihlásené pohľadávky sa budú posudzovať následne jednotlivo a osobitne.

  • ⦿ Zasadíme sa za zvýšenie transparentnosti a efektívnosti dobrovoľných dražieb s využitím elektronickej dražby, ak o to požiada zúčastnená strana.

  • ⦿ Zúžime okruh povinných osôb v zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu na minimum vyžadovaný EÚ reguláciou.

  • ⦿ Podporíme odpredaj Bratislavskej burzy cenných papierov a Centrálneho depozitára cenných papierov strategickému partnerovi za účelom modernizácie a zefektívneniu poskytovaných služieb. Podporíme nevyhnutné zmeny zákonov na modernizáciu burzy.

 

Ďalšie opatrenia nájdete v kapitole FINANČNÉ TRHY z nášho programu.

Celý program si môžete prezrieť a stiahnuť vo formáte PDF na tejto stránke.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá