1.4 Eurofondy

1.4 Eurofondy

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
V našom programe sa zameriavame na nové programové obdobie 2021 až 2027, lebo na konci súčasného obdobia nemá význam naprávať systém a jeho nedokonalosti, ale energiu chceme venovať príprave nového obdobia po roku 2020, ktoré treba nastaviť podstatne jednoduchšie s maximálnym využitím každého eura pre Slovensko.

ŠTYRI NAJDÔLEŽITEJŠIE OPATRENIA:

  • ⦿ Zabezpečíme uplatňovanie princípu nárokovateľnosti v rámci podpory subjektov verejnej správy vrátane subjektov územnej samosprávy, resp. vo všeobecnosti vo všetkých prípadoch, kedy nie je zmysluplné poskytovanie podpory na dopytovo-orientovanom princípe (napr. v prípade podpory podnikateľských zámerov je žiaduce vyberať projekty na princípe súťaže).

  • ⦿ Vytvoríme podmienky na optimalizáciu implementačnej štruktúry – vytvorenie jednej národnej inštitúcie pre eurofondy (eplatí pre veľké infraštrukturálne projekty a poločnú poľnohospodársku politiku EÚ.)

  • ⦿ Budeme uplatňovať výsledkovo orientovaný prístup, to znamená minimalizovať dôraz na formálnu stránku výstupov žiadateľov v rámci jednotlivých implementačných procesov.

  • ⦿ Zjednodušíme riadiacu dokumentáciu – komunikáciu so žiadateľmi tzv. ľudskou rečou naprieč jednotlivými operačnými programami (výzvy, príručky, formuláre projektov, žiadosť o platbu atď.).

Ďalšie opatrenia nájdete v kapitole EUROFONDY z nášho programu. 

Celý program si môžete prezrieť a stiahnuť vo formáte PDF na tejto stránke.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá