1.5 Odvodový bonus

1.5 Odvodový bonus

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Odvodový bonus je komplexná reforma odvodov a sociálnych dávok. Spolu s daňami tvoria celok, ktorý by sa dal nazvať „Finančný vzťah medzi občanom a štátom“. Ide o toky peňazí a najmä tisícky pravidiel, ktoré určujú sumy, podmienky a spôsob ich vyplácania. Dane a odvody tečú od občanov k štátu, sociálne dávky od štátu k občanom. Dane boli reformované Rovnou daňou. Odvody a sociálne dávky reformuje Odvodový bonus, podľa tých istých princípov ako dane, to je spravodlivosť, neutrálnosť, jednoduchosť a účinnosť.

Odvodový bonus nahrádza dnešných 13 rôznych odvodov a cca 100 rôznych sociálnych platieb. Dnes nepredstaviteľným spôsobom zjednodušuje systém (počet premenných klesne z vyše 300 na menej ako 30) a odstraňuje bariéry medzi nepracovaním a pracovaním.

VYPOČÍTAJTE SI, O KOĽKO VÁM STÚPNU PRÍJMY S ODVODOVÝM BONUSOM

V roku 1979 sa na Slovensku narodilo historicky najviac detí, a to vyše 98-tisíc. Dnes, o 40 rokov neskôr, majú tieto deti logicky 40 rokov, pracujú a platia odvody do prvého – priebežného piliera. Priebežný pilier je taký, v ktorom sa prijaté odvody na starobné poistenie ihneď použijú na vyplatenie dôchodkov dnešným dôchodcom. Keďže dôchodcov je citeľne menej, priebežný systém dôchodkového zabezpečenia viac-menej funguje. Viac-menej preto, lebo už aj dnes je 1. pilier deficitný, teda príjmy sú nižšie ako výdavky. Tento rozdiel sa však darí vykrývať prebytkami z nemocenského poistenia a poistenia proti nezamestnanosti, ako aj dotáciami štátu.

Posuňme sa však o 30 rokov dopredu, do roku 2049. Historicky najsilnejší ročník sú 70-roční dôchodcovia a ich budú živiť štyridsiatnici, teda tí, ktorí sa narodili v roku 2009. Bude ich však už len 58-tisíc. Pomer sa teda obráti, a to je z dnešného pohľadu nepredstaviteľný problém.

Priebežný systém dôchodkového zabezpečenia bol zavedený za Bismarcka v roku 1889, keď priemerná doba dožitia bola 48 rokov a vek odchodu do dôchodku bol 70 rokov. Dôchodky tak nebolo prakticky komu vyplácať. O 130 rokov neskôr však vek odchodu do dôchodku klesol zo 70 na 62 rokov a doba dožitia stúpla zo 48 na 74 rokov. V kombinácii s výrazne nižšou pôrodnosťou (pokles z 98- na 58-tisíc narodených detí ročne) je prvý, priebežný pilier dôchodkového zabezpečenia neudržateľný.

Dalo by sa namietať, že 1. pilier je v poriadku, len treba zvýšiť odvody. Problém je v tom, že už dnes má Slovensko jedny z najvyšších odvodov v Európe a každé ďalšie zvýšenie nielen, že vedie k nárastu čiernej práce, ale aj znižuje konkurencieschopnosť Slovenska.

Neudržateľnosťvysoké odvody nie sú jediné črty dnešného 1. piliera. Aj nespravodlivosť je veľký problém. Tá spočíva v tom, že chudobní doplácajú na bohatých, a to vzniklo takzvanou zásluhovosťou. Zásluhovosť je princíp, podľa ktorého dostane vyšší dôchodok ten, kto platil vyššie odvody. To je správne a samo osebe spravodlivé. No vôbec sa nezohľadňujú dva faktory: po prvé, bohatí majú o poznanie vyššiu šancu sa dôchodkového veku vôbec dožiť a po druhé, spomedzi tých, ktorí sa dôchodkového veku dožijú, si dôchodok užijú bohatí dlhšie ako chudobní.

Z uvedených dôvodov si demografický vývoj na Slovensku a nastavenie dnešného 1. piliera priam vynucujú zásadnú zmenu dôchodkového zabezpečenia. Niečo sa už udialo v roku 2005, keď vznikol 2. pilier, ktorý je sporivý. Cez tento pilier sa už nevyplácajú dôchodky z odvodov pracujúcich, ale každý si šetrí na svoj dôchodok sám. Vznikli Dôchodcovské správcovské spoločnosti (DSS), do ktorých sa platili odvody až 9 % hrubého príjmu. Tento odvod nebol použitý na okamžité vyplatenie dôchodkov dnešným dôchodcom, ale DSS ho zhodnocuje napríklad tak, že investuje do akcií a keď sporiteľ dosiahne dôchodkový vek, vyplatí vklad aj zhodnotenie jemu.

Žiaľ, Robert Fico uštedril 2. pilieru silné rany, znížil odvod z 9 na 4 %, obmedzil investovanie, a tak sme sa vrátili o niekoľko rokov späť.

Viac o riziku súčasnej situácie a ODVODOVOM BONUSE sa dočítate v našom programe.

Celý program si môžete prezrieť a stiahnuť vo formáte PDF na tejto stránke.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá