2.1 Štíhly štát a E-government

2.1 Štíhly štát a E-government

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Nechceme predstavovať radikálne zmeny či nové reformy fungovania štátu a verejnej správy. Chceme začať budovať dôveru ľudí v štátne inštitúcie a vo verejné politiky. Dôveru, ktorá bola rokmi ničená pod hlavičkou reforiem, ktoré sa vôbec neudiali, prípadne sa udiali úplne inak, ako to politici sľubovali. Chceme stavať na našej vízii fungujúceho Slovenska.

ŠTYRI NAJDÔLEŽITEJŠIE OPATRENIA:

  • ⦿ Budeme efektívne realizovať informatizáciu verejnej správy a spoločnosti. Zrušíme nadbytočné a nefunkčné informačné systémy orgánov verejnej správy.

  • ⦿ Znížime počet okresných úradov

  • ⦿ Integrujeme najčastejšie využívané služby do klientskych centier (Sociálna poisťovňa, úrady práce, daňové úrady atď.).

  • ⦿ Zrušíme zabezpečovanie obslužných činností v štátnych organizáciách a sústredíme ich do centier podpory.

Ďalšie opatrenia nájdete v kapitole ŠTÍHLY ŠTÁT A E-GOVERNMENT z nášho programu.

Celý program si môžete prezrieť a stiahnuť vo formáte PDF na tejto stránke.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá