2.4 Regionálne rozdiely

2.4 Regionálne rozdiely

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Pre solídne riešenie je potrebné ako prvé identifi kovať najviac znevýhodnené okresy. Iste, aj nezamestnanosť je jedným z kritérií, ale nie tým najdôležitejším. Nezamestnanosť sa totiž môže počas niekoľko málo rokov meniť. Čo sa ale tak rýchlo nezmení, resp. vôbec nezmení, je napojenie na diaľničnú sieť.

ŠTYRI NAJDÔLEŽITEJŠIE OPATRENIA:

  • ⦿ Zasadíme sa o prioritné dokončenie D1 a južné spojenie Zvolena a Košíc R7/R2.

  • ⦿ Investičné stimuly budú schválené len pre znevýhodnené okresy, ale len pre nekonkurujúcu výrobu alebo nekonkurujúce služby.

  • ⦿ Eurofondy budú prednostne pridelené do znevýhodnených okresov, a to buď pre nekonkurenčnú výrobu alebo služby, alebo budú v menšej sume nárokovateľné pre všetky subjekty zo znevýhodnených okresov.

  • ⦿ Investorom v oblasti nehnuteľností v znevýhodnených okresoch bude štátom preplatený poplatok za rozvoj.

Ďalšie opatrenia nájdete v kapitole REGIONÁLNE ROZDIELY z nášho programu.

Celý program si môžete prezrieť a stiahnuť vo formáte PDF na tejto stránke.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá