3.1 Spravodlivosť

3.1 Spravodlivosť

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Pri realizácii programu v oblasti spravodlivosti je potrebné striktne vychádzať zo smutnej skutočnosti, že ponovembrová očista spoločnosti významne nezasiahla súdnictvo a prokuratúru. Personálna očista súdnictva od sudcov z éry vlády komunistov sa nezrealizovala. Ešte donedávna boli sudcovia vyberaní spomedzi osôb vzbudzujúcich pochybnosti o ich morálnej alebo odbornej spôsobilosti, často na základe rodinkárstva a korupcie. Ani v súčasnosti neexistujú potrebné garancie, že sa to v niektorých prípadoch nedeje.

ŠTYRI NAJDÔLEŽITEJŠIE OPATRENIA:

  • ⦿ Zriadime kriminálny úrad Zboru väzenskej a justičnej stráže ako orgán špecializovaný na vyšetrovanie korupcie a iných trestných činov v oblasti justície. Tento úrad bude pre potreby trestného konania policajným orgánom.

  • ⦿ Zlyhanie v zabezpečení zjednocujúcej judikatúry Najvyšším súdom tam, kde je to zákonom požadované, sa povinne musí stať disciplinárnym previnením.

  • ⦿ Zabezpečíme povinné elektronické, plne automatizované protokolovanie priebehu súdnych pojednávaní 
    Dnes totiž ešte stále často priebeh pojednávaní zapisuje zapisovateľka, sudca jej text diktuje a všetko sa zároveň aj nahráva a v prípade rozporu platí nahrávka. Podľa technických možností sa bude preto vyhotovovať len nahrávka a z nej sa spraví automatický zápis pomocou špeciálneho softvéru.

  • ⦿ Výkon kompetencií prokuratúry v netrestných veciach prenesieme na špecializovaný úrad oprávnený na zastupovanie majetkových záujmov štátu.

Ďalšie opatrenia nájdete v kapitole SPRAVODLIVOSŤ z nášho programu.

Celý program si môžete prezrieť a stiahnuť vo formáte PDF na tejto stránke.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá