3.2 Vnútorná bezpečnosť

3.2 Vnútorná bezpečnosť

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Polícia klesla na dno. Za vysokou nedôveryhodnosťou slovenského PZ je kritické množstvo prípadov, keď sa mnohí policajti spreneverili svojmu poslaniu, vyjadrenému heslom „Pomáhať a chrániť“. Slovenskej polícii podľa prieskumu EÚ z marca 2018 nedôverovalo až 55 % občanov. V porovnaní s ostatnými európskymi krajinami je nízka dôveryhodnosť slovenskej polície doslova alarmujúca, Slovensko je na poslednom mieste. Napríklad českej polícii nedôveruje 30 % občanov, maďarskej 33 % a poľskej 40 %.

ŠTYRI NAJDÔLEŽITEJŠIE OPATRENIA:

  • ⦿  Vykonáme hĺbkový audit vývoja bezpečnostnej situácie za posledných 10 rokov s cieľom zistiť druhovú skladbu a počet spáchaných trestných činov či priestupkov, ako aj latentnej kriminality podľa územného delenia. Zistenému stavu následne prispôsobíme systematizáciu a personálne zloženie príslušných útvarov PZ podľa jednotlivých služieb.

  • ⦿ Na odbor OZOČ zaradíme značný počet agentov – legalizantov, ktorých následne zaradíme do kriminálneho prostredia, kde najčastejšie dochádza k páchaniu závažnej korupčnej trestnej činnosti. Prostredím, vzhľadom k aktuálnym informáciám o korupcii na „najvyšších miestach“, bude justičný systém, prideľovanie eurofondov, verejné obstarávanie a rozhodovacia činnosť orgánov verejnej správy.

  • ⦿ Zrušíme plánovania výšky vybratých pokút pre policajtov, vybraných od vodičov za dopravné priestupky, a hodnotenie policajtov podľa sumy nimi udelených pokút. Toto opatrenie bude koordinované s Ministerstvom financií v súvislosti s plánovaním príjmov štátneho rozpočtu..

  • ⦿ Hodnotiaci systém policajtov, kde veľkú časť tvorí kvantita, tzv. čiarkový systém rozšírime aj o kvalitatívne hodnotiace kritériá, akými sú úspešnosť, zákonnosť a rýchlosť konania. Pre každú službu PZ vypracujeme hodnotiace kritériá, charakteristické pre konkrétny výkon. Po pilotnom testovaní uvedieme zmeny v hodnotiacom systéme do praxe.

Ďalšie opatrenia nájdete v kapitole VNÚTORNÁ BEZPEČNOSŤ z nášho programu.

Celý program si môžete prezrieť a stiahnuť vo formáte PDF na tejto stránke.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá