3.3 Obrana

3.3 Obrana

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Náš volebný program na obranu je primárne zameraný práve na mužstvo, ktoré je základným stavebným kameňom každej armády, a bez zlepšovania jeho kvality nemôžeme očakávať zásadný posun v kvalite našich Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Dlhodobá zanedbanosť OS SR volá po rýchlych krokoch pri modernizácii. Výsledkom modernizácie nemôže byť iba nákup drahých BVP či lietadiel. Musí to byť zásadné zlepšenie taktických a operačných spôsobilostí, kde sa kvalitná technika, výstroj a výzbroj snúbia s vysokou úrovňou motivácie a výcviku mužstva.

ŠTYRI NAJDÔLEŽITEJŠIE OPATRENIA:

  • ⦿  Rast miezd príslušníkov OS SR prispôsobíme rastu priemernej mzdy v hospodárstve SR.

  • ⦿ Znovu zavedieme vojenské stredné odborné školstvo, a to buď spôsobom pomaturitného vzdelávania, alebo vznikom tried na civilných stredných školách zameraných na potrebné vojenské odbornosti.

  • ⦿ Zmeníme systém hodnotení vojakov a vojačiek
    Súčasný spôsob hodnotenia je extrémne subjektívny a vo veľkej miere záleží na vzťahu medzi podriadeným a nadriadeným, čo môže fatálne ovplyvniť kariéru hodnoteného. Napríklad vojak upozorní na zlé praktiky nadriadeného a má problém, pre ktorý dostane neoprávnene nízke hodnotenie, čo ho v podstate kariérne popraví.

  • ⦿ Podporujeme aktívnejšie zapojenie vojakov do domáceho krízového manažmentu
    Najmä pri živelných pohromách, chemických či jadrových haváriách väčšieho rozsahu, prípadne iných závažných krízových situáciách, pri ktorých nebudú stačiť sily a prostriedky PZ SR a HaZZ. Zároveň upravíme zodpovednosť za nasadenie vojakov v domácom krízovom manažmente nasledovne: okamžité nasadenie OS SR – v právomoci ministra obrany, do 7 dní potvrdené vládou SR.

Ďalšie opatrenia nájdete v kapitole OBRANA z nášho programu.

Celý program si môžete prezrieť a stiahnuť vo formáte PDF na tejto stránke.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá