3.4 Zahraničné veci

3.4 Zahraničné veci

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Zahraničná a európska politika Slovenska musí byť založená na pozícii dôveryhodného, spoľahlivého a čitateľného partnera. Zároveň máme povinnosť byť principiálni v našich pozíciách voči autoritatívnym, totalitným a diktátorským režimom. Hodnoty demokratického právneho štátu a ľudských práv so silnou ochranou slobôd jednotlivca musia byť určujúcimi pre našu zahraničnú a európsku politiku. Záujmy Slovenska a jeho občanov musia byť pre nás na prvom mieste v Európe aj vo svete.

ŠTYRI NAJDÔLEŽITEJŠIE OPATRENIA:

  • ⦿ Okamžite prehodnotíme politické nominácie s nedostatočnou kvalifikáciou či pošramoteným morálnym profilom v rámci zahraničnej služby posledných rokov a zrušíme aj systém tzv. inovačných diplomatov

  • ⦿ Výrazne zlepšíme profesionálne technické vybavenie 410 našich diplomatických misií
    V tejto súvislosti dôsledne a systematicky naplánujeme modernizáciu zastaranej technickej infraštruktúry a rekonštrukciu našich zastupiteľstiev.

  • ⦿ Na základe požiadavky od krajanských organizácií zriadime komisiu pre zahraničných Slovákov pri Zahraničnom výbore NR SR ako platformu pre komunikáciu s krajanmi.

  • ⦿ Odbúrame administratívnu záťaž a výrazne zjednodušíme a uľahčíme možnosť návratu krajanom z cudziny späť na Slovensko.

REFORMA EURÓPSKEJ ÚNIE:

Ako prvá a doposiaľ jediná politická strana na Slovensku, sme vydali komplexnú publikáciu Manifest slovenského eurorealizmu, ktorá je súčasťou programových priorít SaS. Jej základných východiskom je fakt, že my v SaS sme eurorealisti. Na rozdiel od eurooptimistov, ktorí vravia, že ak niečo nefunguje, treba presunúť ďalšie kompetencie do Bruselu, a na rozdiel od europesimistov, ktorí požadujú vystúpenie z EÚ, vravíme my – eurorealisti, že Európska únia je síce jedinečný projekt, ale potrebuje zásadnú reformu, ktorá by podľa nás mala zahŕňať o. i.:

- Vrátenie 13 právomocí EÚ členským štátom a zriadenie subsidiárneho súdu

- Poskytnutie vyšetrovacích právomocí pre OLAF

- Dosiahnutie dohôd o voľnom obchode so všetkým demokratickými krajinami

- Princíp one in - two out a zavedenie tzv. Sunset klauzuly

- Zoštíhlenie európskej administratívy

- Zaviesť jedno sídlo europarlamentu, znížiť počet parlamentných výborov z 22 na 14 a znížiť počet europoslancov na polovicu

- Znížiť počet komisárov na polovicu

- Umožniť saldovanie platieb do rozpočtu s nárokmi na eurofondy a pozastavenie plnenia dlhodobých cieľov

- Zníženie eurofondov a obmedzenie len na verejné projekty

- Postupné rušenie poľnohospodárskych dotácií

- Odmietnutie fiškálnej harmonizácie, resp. financovanie verejného dlhu zo strany ECB

- Zrušenie trvalého eurovalu a odmietnutie spoločného ručenia vkladov

Ďalšie opatrenia nájdete v kapitole ZAHRANIČNÉ VECI z nášho programu.

Celý program si môžete prezrieť a stiahnuť vo formáte PDF na tejto stránke.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá