3.5 Národnostné menšiny

3.5 Národnostné menšiny

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Riešenie otázok týkajúcich sa národnostných menšín nemá kontinuitu a každá vládna garnitúra ich rieši po svojom. Raz sú to splnomocnenci vlády so slabými kompetenciami, druhý raz stranícki podpredsedovia vlády. Zástupcovia národnostných menšín po každých parlamentných voľbách s obavami čakajú, ako sa k nim nová vláda postaví. Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny spracúva hodnotiace správy o stave kultúry, školstva a používania jazyka národnostných menšín, problémy v nich uvedené sa však neriešia.

ŠTYRI NAJDÔLEŽITEJŠIE OPATRENIA:

  • ⦿ Navrhujeme okamžitú zmenu zákona o štátnom občianstve, ktorá zruší aktuálnu prax odoberania občianstiev proti vôli občanom a umožní ich navrátenie tým, ktorí oň prišli v rokoch 2010 – 2020.

  • ⦿ Presadíme prijatie zákona o národnostných menšinách, ktorý Slovenská republika nemá. Cieľom bude uľahčiť prístup národnostných menšín k právam, ktoré im zaručuje ústava a medzinárodné záväzky. Zákon stanoví definíciu pojmu „národnostná menšina“ a procedúru priznávania práv národnostným menšinám.

  • ⦿ Presadíme prevod správy múzejných zbierok pochádzajúcich z rusínskych obcí vrátane skanzenu nachádzajúcich sa v správe SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku do správy SNM – Múzea rusínskej kultúry v Prešove vytvorením jeho detašovaného pracoviska vo Svidníku.

  • ⦿ Presadíme zmenu legislatívy, ktorá pomôže ďalej znižovať administratívnu náročnosť pri podávaní žiadosti o dotácie na podporu kultúry národnostných menšín.

Ďalšie opatrenia nájdete v kapitole NÁRODNOSTNÉ MENŠINY z nášho programu.

Celý program si môžete prezrieť a stiahnuť vo formáte PDF na tejto stránke.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá