4.1 Školstvo

4.1 Školstvo

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
V posledných desaťročiach školstvo nereagovalo na demografické zmeny a z toho vyplývajúci výrazný pokles žiakov. To vyústilo do väčšieho množstva škôl s menším počtom žiakov, ktoré musia byť dofinancované nad rámec systému normatívneho financovania, pretože nedokážu fungovať s objemom financií, ktoré na počet svojich žiakov dostanú.

ŠTYRI NAJDÔLEŽITEJŠIE OPATRENIA:

  • ⦿ Navrhujeme zvýšenie mzdy začínajúcich učiteľov na výšku priemernej mzdy v hospodárstve za rok 2018 (1 013 eur) a zachovanie mzdových rozdielov medzi 6. až 9. platovou tarifou.

  • ⦿ Počas nasledujúceho obdobia navrhneme, aby základný nástupný plat učiteľa dosahoval výšku priemernej mzdy za posledné dostupné obdobie.

  • ⦿ Presadíme otvorenie trhu s učebnicami
    Prvým krokom bude novelizácia zákona č. 597/2003 Z. z., čím umožníme školám slobodne sa rozhodnúť, ktoré učebnice budú využívať.

  • ⦿ Pri prideľovaní doložky schválenej ministerstvom školstva bude povinnosť dodať učebnicu aj v digitálnej forme, čím podporíme tvorbu elektronických verzií učebníc. Školy sa budú rozhodovať, aký formát učebníc budú pri výučbe uprednostňovať. Sfunkčníme a zaplníme obsahom digitálne úložisko učebných materiálov a umožníme učiteľom prispievať doň vlastnými materiálmi po schválení ŠPÚ.

Ďalšie opatrenia nájdete v kapitole ŠKOLSTVO z nášho programu.

Celý program si môžete prezrieť a stiahnuť vo formáte PDF na tejto stránke.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá