4.2 Veda a výskum

4.2 Veda a výskum

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Tomu, aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť, môže výrazne pomôcť razantný rozvoj vedy a výskumu, ktorý posunie Slovensko dopredu z pohľadu udržateľnosti pracovných miest a výšky platov.

ŠTYRI NAJDÔLEŽITEJŠIE OPATRENIA:

  • ⦿ Zjednodušíme čerpanie účelovo poskytnutých prostriedkov na vedu a výskum.
    Na čerpanie prostriedkov účelového financovania vedy a výskumu so zadefinovanými výstupnými ukazovateľmi nebude potrebné realizovať verejné obstarávanie.

  • ⦿ Podporíme zvýšenie reálneho financovania vedy a výskumu k cieľovej hodnote 1 % HDP.

  • ⦿ Grantové komisie a panely hodnotiteľov agentúr budú zahŕňať kvalitných posudzovateľov a z nich minimálne 50 % z územia mimo SR a ČR.

  • ⦿ Zlepšíme medzinárodnú konkurencieschopnosť v oblasti ľudských zdrojov.
    Na miesta učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov budú mať organizácie financované zo štátneho rozpočtu povinnosť vypisovať konkurzy v medzinárodnom priestore a ponúkať platové podmienky prispôsobené vedeckej výkonnosti.

Ďalšie opatrenia nájdete v kapitole VEDA A VÝSKUM z nášho programu.

Celý program si môžete prezrieť a stiahnuť vo formáte PDF na tejto stránke.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá