4.4 Kultúra a médiá

4.4 Kultúra a médiá

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
V SaS chceme zlepšiť dostupnosť kultúry pre všetkých, sfunkčniť kultúrnu infraštruktúru v mestách a obciach a zvýšiť možnosť sebarealizácie pre amatérskych i profesionálnych aktérov v kultúre.

ŠTYRI NAJDÔLEŽITEJŠIE OPATRENIA:

  • ⦿ Pri obnove pamiatok budeme kompenzovať vlastníkovi náklady podľa rozdielu medzi nákladmi štandardnej rekonštrukcie a nákladmi podľa špecifických požiadaviek pamiatkarov.

  • ⦿ Zrušíme povinné kvóty na slovenskú hudbu v rádiách.

  • ⦿ Zrušíme koncesionárske poplatky RTVS a zmluvu so štátom a zavedieme financovanie RTVS priamo zo štátneho rozpočtu pevným percentom HDP, napríklad 0,15% z roku t-2.

  • ⦿ Presadíme, aby 2 % príspevok autorov a umelcov umeleckým fondom bol dobrovoľný a zrušíme tak monopol autorských organizácií na výber poplatku bez predchádzajúceho udeleného súhlasu autora.

Ďalšie opatrenia nájdete v kapitole KULTÚRA A MÉDIÁ z nášho programu.

Celý program si môžete prezrieť a stiahnuť vo formáte PDF na tejto stránke.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá