5.1 Agenda 2020

5.1 Agenda 2020

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Najlepšia sociálna ochrana je dostatok práce. Ak sa bude dariť zamestnávateľom, budú dopytovať viac pracovnej sily a to zvýši jej cenu, čiže mzdy. Preto je kvalita podnikateľského prostredia tak veľmi dôležitá pre všetkých občanov našej krajiny. Lebo ak sa bude dariť podnikateľom, nech sa to akokoľvek „sociálnym“ politikom akokoľvek nepáči, bude sa dariť aj zamestnancom.

ŠTYRI NAJDÔLEŽITEJŠIE OPATRENIA:

  • ⦿ Umožníme znížiť základ dane o pokuty, ktoré boli vyrubené v rámci podnikateľskej činnosti.

  • ⦿ Skrátime možnosť zadržiavať DPH na maximálne 4 mesiace v dôsledku prebiehajúcej daňovej kontroly.

  • ⦿ Zavedieme pokuty pre štátnu správu pre prípad nedodržania lehoty.

  • ⦿ Sociálna poisťovňa nebude môcť počas kontroly podnikateľa vyžadovať predloženie dokumentov, ktorými sama disponuje a ktoré si vie sama zistiť.

Ďalšie opatrenia nájdete v kapitole AGENDA 2020 z nášho programu.

Celý program si môžete prezrieť a stiahnuť vo formáte PDF na tejto stránke.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá