5.2 Cestovný ruch a gastro

5.2 Cestovný ruch a gastro

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Podnikanie v gastronómii po unifikovaných normách stravy v reštauráciách a vo vývarovniach v socializme sa po roku 1989 začalo rozvíjať. Avšak zmena na moderné gastronomické procesy nie je možná za pár rokov. Čo je horšie, po vstupe Slovenska do EÚ sme prijali množstvo nových európskych regulácií, ba navyše sme si ich ešte aj sprísnili. Naším cieľom je rozviazať ruky ľuďom, ktorí chcú otvárať moderné a kreatívne reštaurácie či hotely, no slovenská legislatíva im to neumožňuje. Taktiež chceme zmierniť súčasnú nezmyselnú direktívnu šikanu zo strany štátu pre prevádzkovateľov reštaurácií, pri zachovaní rozumných hygienických štandardov.

ŠTYRI NAJDÔLEŽITEJŠIE OPATRENIA:

  • ⦿ Zrušíme povinnosť preukazovať hygienické minimum tým pracovníkom v zariadeniach verejného stravovania, resp. v potravinárskych podnikoch, ktorí neprichádzajú do styku s potravinami.

  • ⦿ Umožníme malým lokálnym pestovateľom, chovateľom a potravinárom umiestniť produkty na pulty miestnych obchodov bez nutnosti splniť všetky legislatívne požiadavky.

  • ⦿ Podporíme regióny zvýšením limitu na čerpanie dotácie pre organizácie cestovného ruchu (OCR) podľa zákona č. 91/2010 Z. z

  • ⦿ V lesoch umožníme také formy cestovného ruchu, ktoré budú rešpektovať prírodu. Napríklad dovolíme pohyb osôb po krajine aj v chránených územiach, okrem území s 5. stupňom ochrany. Umožníme vyčlenenie lesných ciest pre horské bicykle a jazdu na koni v lese. 

Ďalšie opatrenia nájdete v kapitole GASTRO A CESTOVNÝ RUCH z nášho programu.

Celý program si môžete prezrieť a stiahnuť vo formáte PDF na tejto stránke.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá