5.5 Doprava

5.5 Doprava

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Na to, aby doprava mohla fungovať, musí mať zmysluplné pravidlá a vybudovanú infraštruktúru. Práve predpisy na riadenie dopravy a predpisy a rozhodnutia pri výstavbe novej infraštruktúry predstavujú program SaS v oblasti dopravy.

ŠTYRI NAJDÔLEŽITEJŠIE OPATRENIA:

  • ⦿ Zmeníme smerovanie výnosov z mýtneho systému tak, že pôjde priamo jednotlivým správcom komunikácie, za ktorej prejazd bol poplatok zaplatený.

  • ⦿ Zmeníme legislatívu tak, aby vznikla povinnosť pre majiteľov alebo správcov existujúcich budov spraviť audit statickej dopravy, aby sa na základe neho mohlo elektronickým spôsobom informovať, kde majú parkovať domáci, kde návštevy, kde služby. Tieto informácie budú uložené v informačnom systéme cestnej infraštruktúry, aby napríklad kuriér vedel, kde má zaparkovať počas vynesenia balíka zákazníkovi.

  • ⦿ Informačný systém cestnej dopravy rozšírime o verejne definované API tak, aby mohli vznikať najrôznejšie bezplatné aj komerčné aplikácie pre správcov ciest aj vodičov.

  • ⦿ Zanedbanú údržbu ciest a mostov považujeme za naliehavú situáciu a použijeme na ňu prednostne rozpočtové zdroje.

Ďalšie opatrenia nájdete v kapitole DOPRAVA z nášho programu.

Celý program si môžete prezrieť a stiahnuť vo formáte PDF na tejto stránke.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá