6.1 Zdravotníctvo

6.1 Zdravotníctvo

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
My v SaS sme presvedčení, že zdravotné poistenie musí chrániť poistencov pred vysokými nákladmi liečby. Jeho úlohou nemá byť prispievať napríklad pár centami na lieky tým, ktorí nie sú na túto pomoc odkázaní.

ŠTYRI NAJDÔLEŽITEJŠIE OPATRENIA:

  • ⦿ Rozšírime kompetencie sestier podľa úrovne vzdelania tak, aby mohli prebrať viaceré výkony, ktoré v súčasnosti vykonávajú lekári. Tým sledujeme nielen zlepšenie spoločenského postavenia sestier, ale aj zníženie nárokov na čas lekára, čím sa zlepší prístup pacientov k starostlivosti.

  • ⦿ Menej byrokracie
    Dokončíme inventúru všetkých dát požadovaných od lekárov verejnými organizáciami alebo poisťovňami. Vystopujeme cestu každej informácie od lekára až po jej konečného užívateľa a zbytočné hlásenia vyhodíme. V spolupráci s poisťovňami vylúčime duplicitné vykazovanie (štatistické hlásenia) v zdravotníctve.

  • ⦿ Zisk zdravotných poisťovní vrátane nákladov na ich správu obmedzíme pevným percentom, napríklad 5 percent z vybratého poistenia pred prerozdelením.

  • ⦿ Sťažovatelia (pacienti, resp. ich pozostalí) sa stanú riadnymi účastníkmi konania na ÚDZS s možnosťou nahliadať do spisu, dopĺňať dôkazový materiál, oboznámiť sa so záverom, odvolať sa.

Ďalšie opatrenia nájdete v kapitole ZDRAVOTNÍCTVO z nášho programu.

Celý program si môžete prezrieť a stiahnuť vo formáte PDF na tejto stránke.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá