6.4 Riešenia pre seniorov

6.4 Riešenia pre seniorov

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Rok 2018 bol prelomový, pretože počet seniorov prvýkrát prevýšil počet detí. Na 100 detí pripadalo 102 seniorov.951 Aktuálny počet dôchodcov k augustu 2019 je 1 401 299 952. Skladáme sa na zvyšovanie dôchodkov ľuďom, ktorí polovicu kariéry nepracovali a druhú polovicu robili na skrátený úväzok. Je to pohoršujúce najmä pre ľudí, ktorí celý život pracovali a nakoniec majú podobný dôchodok ako tí prví. Ak zostane minimálny dôchodok naviazaný na priemernú mzdu, tak to v praxi znamená, že sa minimálne dôchodky budú valorizovať podľa tempa rastu miezd a ostatné podľa dôchodcovskej inflácie. Rovnostárstvo sa tak bude prehlbovať každý rok a s ním aj pocit nespravodlivosti. Opatrenia, ktoré navrhujeme, nepripravia nikoho zo súčasných dôchodcov ani o jeden cent.

ŠTYRI NAJDÔLEŽITEJŠIE OPATRENIA:

  • ⦿ Ponecháme vianočné dôchodky.

  • ⦿ Navrhneme ústavný zákon o dôchodkovom systéme, ktorým zavedieme fiškálnu vyrovnanosť I. piliera a súčasne ochránime II. pilier
    Zavedieme povinnú účasť v II. pilieri od 35 rokov života minimálne do našetrenia sumy potreb-nej na vyplácanie doživotného dôchodku vo výške životného minima.

  • ⦿ Rozšírime kompetencie ombudsmana pre ľudí s ŤZP o kompetencie pre ochranu seniorov.

  • ⦿ Zmeníme stavebné sporenie na čiastočne dôchodkový produkt.

Seniorcard (dôchodcovský preukaz)

Navrhujeme nový systém zliav pre seniorov, ktorý nahradí súčasný komplikovaný, neprehľadný a nejednotný systém. Stačilo by, aby mal každý dôchodca iba 1 bezkontaktnú čipovú kartu (Seniorcard), ktorá by sa dala využiť na všetkých úradoch a u všetkých poskytovateľov služieb.

Seniorcard bude postačovať na poskytnutie väčšiny zliav, kde sa tieto údaje požadujú. To znamená, že bude vydaná každému občanovi, dôchodcovi nad 62 rokov Sociálnou poisťovňou automaticky. Podmienkou na získanie Seniorcard bude dôchodkový vek, slovenské občianstvo alebo trvalý pobyt na Slovensku. Platnosť karty by bola neobmedzená a odpadne dokladovanie o výške dôchodku. V prípade, že poskytovateľ služieb požaduje aj preukaz s fotografiou, tak si bude môcť identitu dôchodcu overiť s jeho občianskym preukazom.

Navrhované riešenie zjednodušuje dôchodcom vybavovanie zliav, priamo oprávňuje na zľavy, ktoré sú súčasťou Seniorcard, bez dodatočnej žiadosti a nepredstavuje pre Sociálnu poisťovňu prakticky žiadnu záťaž navyše ani zvýšenie nákladov. Dá sa zaviesť prakticky okamžite. Týmto by sme získali prehľad, kto čo dostáva (podmienka spravodlivej solidarity), znížili by sme byrokraciu a zistili by sme skutočný dosah zliav na verejné financie.

Ďalšie opatrenia nájdete v kapitole RIEŠENIA PRE SENIOROV z nášho programu.

Celý program si môžete prezrieť a stiahnuť vo formáte PDF na tejto stránke.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá