7.1 Poľnohospodárstvo

7.1 Poľnohospodárstvo

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Pôda je základný kapitálový prostriedok v produkcií potravín. Hodnotu však prináša len vtedy, keď je využitá čo najefektívnejšie. Trh s pôdou je potrebné rozprúdiť, aby sa k nej dostali skutoční vlastníci a tí, čo ju vedia využiť najlepšie. V dôsledku dlhodobo zanedbanej starostlivosti o divú zver sú poľnohospodárom každoročne spôsobené škody na úrode.

ŠTYRI NAJDÔLEŽITEJŠIE OPATRENIA:

  • ⦿ Presadzovať rovnakú výšku poľnohospodárskych dotácií v celej EÚ a zrušenie alebo aspoň zjednotenie štátnych dotácií všetkých krajín EÚ.

  • ⦿ Zrušíme pravidlá, ktoré bránia slovenským majiteľom pôdy slobodne s ňou narábať a obmedzujú ich schopnosť pôdu nakupovať alebo predávať.

  • ⦿ Zavedieme transparentný a spravodlivý systém prenajímania pôdy v správe SPF.

  • ⦿Prehodnotíme zákony upravujúce vlastnícke práva k pozemkom.

Ďalšie opatrenia nájdete v kapitole POĽNOHOSPODÁRSTVO z nášho programu.

Celý program si môžete prezrieť a stiahnuť vo formáte PDF na tejto stránke.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá