7.2 Ochrana zvierat

7.2 Ochrana zvierat

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Práva zvierat sú legálne nároky prisúdené zvieratám, hlavne kvôli ich komplexnému poznávaciemu, emočnému a sociálnemu životu alebo ich schopnostiam prežívať bolesť a pôžitok.

ŠTYRI NAJDÔLEŽITEJŠIE OPATRENIA:

  • ⦿ Zakážeme množenie psov a mačiek bez preukazu pôvodu (PP) s cieľom predaja. Za predaj spoločenského zvieraťa bez preukazu pôvodu bude majiteľovi uložená pokuta.

  • ⦿ Sprísnime tresty pri usmrtení voľne sa pohybujúceho psa alebo mačky v poľovnom revíri, ktorí boli viditeľne označení.

  • ⦿ Sprísnime sankcie pri nedodržaní ochrany a pohody prepravovaných zvierat a súvisiacimi činnosťami, najmä ak sa významne poškodí zdravie prepravovaných zvierat.

  • ⦿ Zavedieme povinnosť poľovníckemu hospodárovi alebo ním poverenej osoby najbližšieho poľovného revíru prísť bezodkladne k poranenej raticovej zveri alebo veľkej šelme po kolízii s dopravným prostriedkom na nepoľovnej ploche (cestnej komunikácii). 

Ďalšie opatrenia nájdete v kapitole OCHRANA ZVIERAT z nášho programu.

Celý program si môžete prezrieť a stiahnuť vo formáte PDF na tejto stránke.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá