Štátne hmotné rezervy by mali nakupovať aj potraviny