Nové vedenie Fondu na podporu športu

Nové vedenie Fondu na podporu športu

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Na čele správnej rady Fondu na podporu športu je Dušan Guľáš. Cieľom Fondu je zabezpečiť efektívnu podporu a rozvoj športu mládeže, vrcholového športu, športovej reprezentácie, ale aj športu pre všetkých, i zdravotne znevýhodnených ľudí. Dušan Guľáš to chce robiť transparentne, nárokovateľne a sústrediť sa na rozvoj infraštruktúry.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá