Európska potravinová stratégia môže mať fatálne dôsledky

Štandardný obrázok článku

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Implementácia európskej potravinovej stratégie „Z farmy na stôl“ môže mať v súčasnej koronakríze podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) fatálne dôsledky pre poľnohospodárov aj potravinárov.

„Nedávno schválená nová stratégia Európskej komisie je na prvý pohľad veľmi ambiciózna, avšak predstavuje nielen množstvo nejasností, ale aj nemalé riziká. Nemôžeme si dať za cieľ znížiť o 50% používanie pesticídov v poľnohospodárstve do roku 2030, ak nie je jednoznačne definované, či sa to týka celej Európskej únie alebo jednotlivých členských štátov. S tým nemôžme súhlasiť. Na úrovni Slovenskej republiky by to malo ďalekosiahle dopady, pretože slovenskí poľnohospodári už teraz používajú len nevyhnutné množstvá pesticídov v porovnaní s inými krajinami,“ ozrejmila poslankyňa NR SR za SaS a tímlíderka strany pre pôdohospodárstvo Jarmila Halgašová.
 
Členka Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie J. Halgašová vidí riziká aj v oblasti potravinárskej legislatívy. „Komisia tvrdí, že označovanie potravín termínmi "spotrebujte do" a "minimálna trvanlivosť do" je pre spotrebiteľa zmätočné a preto je potrebné toto označovanie zmeniť. Takáto zmena však nebude znamenať len výmenu všetkých obalov, ale aj zmenu technológii na zabezpečenie zmeny spôsobu označovania dátumov. Navyše, je nemysliteľné, aby sme v časovom horizonte dvoch rokov pripravili tzv. výživové profily. Mali by to byť limity na množstvo cukrov, tukov, soli či energie pre jednotlivé kategórie potravín, po prekročením ktorých nebude možné tieto potraviny propagovať. Takéto zmeny si naši potravinári v súčasnej situácii nemôžu dovoliť,“ hovorí J. Halgašová.

Podľa tímlíderky SaS pre pôdohospodárstvo a poslankyne NR SR by vhodnejšou alternatívou bola investícia do vzdelávania najmä detí, ale aj dospelých o zdravej výžive a zdravom životnom štýle, ako aj úprava vzdelávacieho systému detí zaradením väčšieho počtu vyučovacích hodín telesnej výchovy. „Rokovania s Európskou komisiou o rozumných kompromisoch sú preto viac ako nevyhnutné," uzavrela Jarmila Halgašová.  

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá