Náš podnet bol vypočutý. Oceňujeme promptnú reakciu ministra J. Budaja

Štandardný obrázok článku

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) považuje dodržiavanie Aaruhuského dohovoru za kardinálnu prioritu, keďže ide o základný dokument o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia.„Aj z toho dôvodu som dala podnet na obnovenie plnej funkčnosti Posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) je totiž ako organizácia ministerstva životného prostredia poverená viesť informačný systém o životnom prostredí, ktorého cieľom je poskytovať verejnosti pravdivé informácie v procesoch rozhodovania o činnostiach, ktoré môžu mať dopad na životné prostredie. Na základe podnetov od občanov, ale aj vlastných skúseností bolo zrejmé, že na portáli enviroportal.sk chýbajú viaceré dokumenty aj zo živých spisov,“ priblížila predsedníčka poslaneckého klubu SaS a členka Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Anna Zemanová.

Zakrytie informácii sa podľa Zemanovej začalo v novembri 2019 a týkalo sa strategických dokumentov, napríklad posudzovanie územných plánov, či strategických plánov- ako je Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja. „Nemôžeme vylúčiť ani úmyselné utajenie niektorých dokumentov. Oceňujeme však promptnú reakciu ministra životného prostredia Jána Budaja, ktorý zabezpečil nápravu a dal pokyn na obnovenie plnej funkčnosti stránky EIA,“ uzavrela Anna Zemanová.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá