100 dní SaSky vo vláde

100 dní SaSky vo vláde

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Ako vyzeralo 100 dní vo vláde z pohľadu Slobody a Solidarity?

Ministerstvo hospodárstva a minister Richard Sulik
 
LEX KORONA - Vypracovali sme najväčší balík až 114 opatrení pre podnikateľov, odkomunikovali ich s desiatimi ministerstvami, odborníkmi a zástupcami zamestnávateľov i zamestnancov. Zoznam opatrení nájdete tu.
 
LEPŠIA PRÁCA NA VÝCHODE - Predstavili sme stratégiu poskytovania investičných stimulov do najmenej rozvinutých okresov, kde tak môžu vznikať pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou.
 
POMOC S NÁJOMNÝM - Pripravili sme a spustili čo najjednoduchší spôsob ako vyplácať dotácie na nájomné pre zatvorené prevádzky. Bližšie informácie nájdete tu.
 
POMOC CESTOVKÁM A ICH KLIENTOM – Po dlhých rokovaniach sme vypracovali a prijali zákon o zájazdoch. Zabránili sme tak masívnemu krachu CK a zároveň ochránili ich klientov. Bližšie informácie nájdete tu.
 
ANTIKORONA ZÁRUKA - V spolupráci so Slovak Investment Holding sme vytvorili systém zvýhodnených úverov pre podnikateľov vďaka vyčleneniu cca 300 miliónov eur z eurofondov).
PERSONÁLNE VÝMENY - Odvolali sme problematických K. Kičuru aj Ľ. Jahnátka, do viacerých inštitúcií sme dosadili schopných manažérov, ktorých úlohou je skracovať úradné lehoty a zjednodušovať postupy.
Ministerstvo školstva a minister Branislav Gröhling
 
ŠKOLSTVO POČAS KORONY - Za 4 dni sme spustili web Učíme na diaľku, stál náš 0 eur! Preplatili sme 380 000 eur školám, ktoré tlačili materiály pre deti bez internetu.
 
POMOC PRE ŽIAKOV A UČITEĽOV - Vyčlenili sme 82 miliónov eur na miesta asistentov, psychológov a ďalšie podporné profesie v školách. Viac informácií nájdete tu.
 
OTVORENÝ TRH S UČEBNICAMI - Vyčlenili sme 11,4 milióna eur na otvorený trh s učebnicami. Školy s prvým stupňom si budú môcť po prvýkrát vybrať učebnice, aké im vyhovujú najviac.
 
PENIAZE DO ŠKÔL - Umožnili sme využitie príspevku na lyžiarske zájazdy aj v 5. ročníku, ponechali sme školám nevyčerpané peniaze z poukazov,
 
PENIAZE DO ŠKÔLOK - Presunuli sme 66 miliónov eur na Prvú pomoc pre materské školy – preplatíme zriaďovateľom 80 % mzdy zamestnancov
 
POSÚVANIE TERMÍNOV - Upravili sme termíny a formu maturít či prijímačiek na stredné školy, aby sme v čom najväčšej miere ochránili zdravie žiakov a dali im možnosť zlepšiť si výsledok. Umožnili sme posunutie čerpania grantov VEGA a KEGA.
Štátna tajomníčka pre menšinové školstvo Monika Filipová a jej 100 dní vo vláde:
 
BLIŽŠIE K MENŠINÁM - Oficiálnu web stránku ministerstva je dostupná aj v maďarskom, rómskom a rusínskom jazyku. Ministerstvo zverejnilo rozhodnutie prvýkrát aj v maďarčine. Spustili sme IT fitness test aj na maďarských školách. Vyučovanie v maďarčine sme dostali aj do RTVS.
 
KONIEC SEGREGÁCIE - Postupne odstraňujeme segregáciu rómskych detí a predchádzame ďalšiemu vzniku segregovaných tried a škôl. Otvorene komunikujeme s Európskou komisiou pri nastavení harmonogramu jednotlivých opatrení
 
COVID OPATRENIA - Vydali sme metodické usmerňovanie reedukačných centier, diagnostických centier a liečebno-výchovných sanatórií. Zorganizovali sme video konferenciu európskych ministrov školstva o podpore a rozvoji vzťahov počas krízy.
 
Štátny tajomník pre vedu a výskum Ľudivít Paulis a jeho 100 dní vo vláde:
 
ČERPANIE EUROFONDOV - Od roku 2017 do marca 2020 bolo čerpanie na úrovni 25 miliónov eur. Od apríla do júna tohto roka sme vyčerpali až 21 miliónov eur.
 
LEPŠIE VYSOKÉ ŠKOLY - Naštartovali sme diskusiu so Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo o príprave štandardov. Pripravujeme novelu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania.
 
VÝSKUM COVIDU - Vyčlenili sme 8 miliónov eur na nové projekty vedy a výskumu riešiace COVID-19. Financie na už bežiace projekty sme navýšili o 350 – 400 tisíc eur.
 
TRANSFORMÁCIA SAV - Podnikli sme kroky k zlepšovaniu podmienok pre vedu a výskum. Zriadili sme pracovnú skupinu ministerstva a SAV, ktoré pripravujú transformáciu SAV na plnohodnotnú vedecko-výskumnú inštitúciu. Pripravujeme register zamestnancov vo vede a výskume.
 
OTVORENÁ VEDA - Pripravili sme akčný plán pre otvorenú vedu v spolupráci s úradom Splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, nadviazali sme spoluprácu s občianskymi združeniami pôsobiacimi proti korupcii a za transparentnú a kvalitnú vedu v oblasti kontroly a vyhodnotenia stimulov pre vedu a výskum ako východisko spolupráce pri nastavení transparentnosti ďalšej podpory vedy a výskumu.
 
Štátny tajomník pre šport Ivan Husár a jeho 100 dní vo vláde:
 
ZÁKON O ŠPORTE - Vytvorili sme pracovnú skupinu k novelizácii zákona o športe, absolvovali viacero mítingov a pracujeme na novele zákona.
 
VIAC PRE ŠPORTOVCOV - Vypísali sme nové výzvy na športové podujatia za 1,7 milióna eur. Venujeme sa problematike handicapovaných športovcov a digitalizácii športu.
 
LEPŠÍ TURIZMUS - Spustili sme medzirezortné rokovanie na tému ochrany a rozvoja značenia pre turistiku a cykloturistiku.
Ministerstvo zahraničných vecí a minister Ivan Korčok
 
REPATRIÁCIE - Máme za sebou najzložitejšiu logistickú operáciu, keď sa nám podarilo dostať na Slovensko v korona kríze 6344 občanov.
 
PROGRAM OBNOVY - Pripravujeme sa na najzložitejšie rokovania o pláne obnovy na pomoc slovenskej a európskej ekonomike, bude to veľmi zložité vyjednávanie, ale dáme do toho, keďže je to najväčšia výzva, najväčšie úsilie aké sme doteraz vyvinuli počas nášho 16 ročného členstva v EÚ.
 
SPOLUPRÁCA A POMOC- Zapojili sme naše zastupiteľské úrady do zaobstarávania zdravotníckeho materiálu pre potreby Slovenska, ktorého bolo nedostatok v celej Európe, v celom svete.
 
SOLIDARITA - Zorganizovali sme adresnú a efektívnu humanitárnu pomoc Taliansku, Ukrajine, rýchlo sme prejavili solidaritu a rýchlo modifikovali projekty rozvojovej spolupráce, cez ktoré sme pomohli viacerým krajinám (Čierna hora, Srbsko, Ukrajina, pripravujeme pomoc pre Keňu).
Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá