Ministerstvo tvorí databázu 1 000 video hodín pre školy a žiakov