Štátna tajomníčka Ingrid Brocková na videokonferencii k Južnému susedstvu Európskej únie: Stabilita a trvalo udržateľný sociálno-ekonomický rast krajín Blízkeho východu a severnej Afriky sú kľúčové pre našu vlastnú bezpečnosť