Ivan Korčok: Teší ma, že rozvojová spolupráca nie je výsostnou doménou MZVEZ SR, ale zapájajú sa aj iné rezorty