Prenositeľnosť EČV je zavŕšením našej dlhoročnej snahy