Ingrid Brocková: Uvedomujeme si povinnosť chrániť tých, ktorí utekajú pred prenasledovaním a útlakom