Minister I. Korčok: Svet ohrozený pandémiou a klimatickou zmenou potrebuje modernizovať medzinárodné inštitúcie a nastaviť nové štandardy reagujúce na technický pokrok