SaS: Spustenie hodnotenia Sputnika V je správnym krokom