Je neprijateľné, aby štát vedel o zostatkoch na účtoch ľudí a firiem